Chương trình Lasiks Day 2017 của Bệnh viện Mắt Quốc Tế DND đã kết thúc.

Mọi ưu đãi trong tháng 9-2017 vui lòng liên hệ:

Hotline: 0969.128.128 - 0968.11.55.88 - Fanpage: Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND